Vi värdesätter och tar ansvar för skog och natur. Materialet vi erhåller bearbetas och förädlas till nytta och gagn för människor och miljö i harmoni med vår planet.

tra_stockar

Trä

Material

Vi tar vårt ansvar för miljön. Trä tillhör ett av vår planets förnybara resurser. Norrprefab använder naturmaterial i vår produktion som är miljövänliga för naturen och människan.

Erfarenhet och kunskap

Vi har skapat bra relationer med flertalet företag och yrkesgrupper inom, värmesystem, kök, våtutrymmen och andra viktiga områden osamt med företag som ger garantier och enastående service med hållbarhet och miljön i fokus.

Slider_image

Anställda

Vårt professionella och skickliga team genomför utestående projekt.

Miljö

Vi vill hjälpa andra att leva i harmoni med miljön, vilket orsakar minst möjliga skador på den.

Hållbarhet

Vi bygger inte bara byggnader utan också känslor och miljö där vi ska känna oss hemma – i harmoni med oss själva, naturen, nutiden och framtiden.

Kvalitet

Vi köper kvalitetsvirke, använder säker och modern teknologi för att skapa en kvalitetsprodukt.

Lösningar

Vi försöker alltid erbjuda våra kunder det bästa, mest hållbara och i alla situationer de mest lämpliga lösningarna för deras speciella situation och behov.

5 våra arbetsprinciper

Vi producerar energisnåla och miljövänliga kvalitetshus i trä vilket är det mest miljövänliga byggmaterialet. Det är förnybart och självproducerande. Att ni själva får vara med att påverka färg, form och design tycker vi att ni är värda.

Det är inte bara våra hus som är miljövänliga och energisnåla utan våra Svenska samarbetspartners håller den högsta standarden när det gäller din komfort och bekvämlighet i ditt nya hus, som du själv varit med och designat.

Anförtro arkitekten att rita ditt drömhem!

Låt oss bygga det!