Vi producerar byggkonstruktioner i miljövänligt trä. Olika konstruktionselement för olika projekt och byggnader. Vår moderna produktionsanläggning optimerar användandet av material för att undvika spill och utesluter otillåtna material i våra konstruktioner som kan skada miljön. Vi samarbetar med leverantörer som är certifierade av Gröna Svanen och SundaHus. Tillverkningen och konstruktioner sker i enlighet med Eurocode.

Yttervägg

Fasadbeklädnad utförs enligt beställarens önskemål. Väggens isolering beräknas enligt geografiskt område och konstruktion.

Product_demo_image

 • Träfiberskiva
 • Vindspärr
 • GPS Gips
 • Väggregel i trä C24
 • Isolering
 • Fuktspärr
 • Väggregel 45x45
 • Isolering 50mm
 • OSB skiva
 • GKB gipsskiva

Yttervägg för träfasad eller cementfiberskiva

Arsiena ar koka apdari-min

 • Träpanel eller cementfiberskiva
 • Läck för fasadventilation
 • Vindspärr
 • GPS gips
 • Väggregel i trä C24
 • Isolering
 • Fuktspärr
 • Väggregel 45x45
 • OSB skiva
 • GKB gipsskiva

Innervägg

Vatten och elektricitet och nätverkskablage kan integreras i vägg innan sista ytskikt , på plats. Innerväggar kan göras med ljudisolering , bärande eller inte bärande , för kök och våtutrymmen.

Iekssiena

 • GKB gipsskiva
 • OSB skiva
 • Träregel C16/C24
 • Isolering

Mellanbjälklag

starpstāvu pārsegums

 • Golvspånskiva eller golvbrädor
 • Golvbjälkar C24
 • Isolering 0,035 W/mK
 • Glespanel
 • GKB gipsskiva

Bjälklag mot kalluftsgrund

Siltināts grīdas pārsegums uz grunts

 • Golv
 • Fuktspärr
 • Golvbjälklag
 • Isolering
 • Vindspärrskiva
 • Glespanel

Tak

Takkonstruktioner kan anpassas för olika yttre material som tjärpapp, plåt eller tegel.

Jumts ar latām

 • Underlagsapp
 • Råspont
 • Ströläkt
 • Vindspärr för tak
 • Takstol
 • Isolering
 • Fuktspärr
 • Spikläkt

Pressade takstolar i trä

Spikplattor gör det möjligt att under många tons tryck konstruera mycket stora takkonstruktioner efter speciella konstruktörs och ingenjörsberäkningar. Dessa konstruktioner är mycket hållbara och ekonomiska taklösningar.

Fönster och dörrar av NorDan

fffffd

Norrprefab har startat nya samarbeten och är stolta över att nu representera norska dörr och fönstertillverkaren NorDan och den skandinaviska marknadsledaren inom nyckel och lås ASSA Abloy.