Vi tillverkar

högkvalitativa träkonstruktioner för byggande av olika typer av byggnader

Allt trä, såväl som andra råmaterial som behövs för tillverkning av byggprodukter, köps av certifierade tillverkare. Vår tillverknings anläggning är utrustad med modern utrustning, som tillhandahåller minskning av otillåtna rester och miljöskador.

Tillverkningsprocessen sker i enlighet med enhetliga standarder, vilket garanterar konsekvent utmärkt kvalitet.

KONTAKTA OSS

Ytterväggar

Visuell dekoration av ytterväggar kan utföras i enlighet med nästan alla önskemål. Väggens tjocklek beräknas enligt värmekonstruktionskraven.

Product_demo_image

Ytterväggar med gips fasad

 • Träfiberskiva
 • Diffusionsmembran (vindfilm)
 • GTS gipsskivor
 • Träram C24
 • Värmeisolering 0,035 W/mK
 • Ångspärr
 • Inntärna lister 45 × 45 mm
 • OSB/3- plattan
 • GKB gipsskiva

Yttervägg med träplanka beklädnad eller trimplatta

Träfibers yttre väggar ger bättre värmeisolering av byggnaden. Väggens tjocklek beräknas enligt värmekonstruktionskraven. Det är möjligt att välja nästan vilken färg som helst för ytterväggen.

Arsiena ar koka apdari-min

Sammansättning

 • träplanka beklädnad eller trimplatta
 • Ytter lister (fasadventilation)
 • Diffusionsmembran (vindfilm)
 • GTS gipsskivor
 • Träram C24
 • Värmeisolering 0,035 W/mK
 • Ångspärr
 • Inntärna lister 45 × 45 mm
 • Värmeisolering 0,036 W/mK
 • OSB/3- plattan
 • GKB gipsskiva

Innervägg

Det är möjligt att gömma alla kommunikationer i dem innerväggar som skiljer byggnadens rum. Innerväggar kan förses med ökad ljudisolering. På de installerade inre väggarna kan du omedelbart skapa en dekorativ finish, nämligen vattentätning, för att applicera kakel eller ytor för färg och andra dekorativa ytor.

Iekssiena

Sammansättning

 • GKB gipsskiva
 • OSB/3- plattan
 • Träram C16/C24
 • Värmeisolering 0,035 W/mK

Mellanliggande golv, golv

Den största fördelen med mellangolvets träramskonstruktion är möjligheten att dölja all byggkommunikationer. För varje projekt individuellt och enligt dess specifika egenskaper beräknar och utvecklar vi last- och ljudisoleringslösningar.

starpstāvu pārsegums

Sammansättning

 • „Durelis Populair” TG4
 • Träbalkar C24
 • Värmeisolering 0,035 W/mK
 • Lister
 • GKB gipsskiva

Värmeisolerad golv ram

Den värmeisolerade golvramen kan byggas på stolpe typs stabil grund och bildar golv på första våningen. Tekniskt välutrustade golv- och värmeisolering ger en trevlig inomhusmiljö.

Siltināts grīdas pārsegums uz grunts

Sammansättning

 • „Durelis Populair” TG4
 • Ångspärr
 • Träbalkar C24
 • Värmeisolering 0,035 W/mK
 • „Cembrit Windstopper” (vindspärr)
 • Lister

Tak

Träramstaket möjliggör nästan vilken konfiguration som helst, och det är möjligt att tillhandahålla alla form av takbeläggningar. Takets tjocklek bestäms genom värmekonstruktions beräkningar.

Jumts ar latām

Tak

 • Det är möjligt att installera vilket takbeläggning som helst
 • Lister eller plankor (beror på takets beläggning)
 • Tak lister (takventilation)
 • Diffusionsmembran
 • Trä takbjälkar C24
 • Värmeisolering 0,035 W/mK
 • Ångspärr
 • Lister 45 × 45 mm
 • Värmeisolering 0,035 W/mK
 • GKB gipsskiva

Pressade trä takstolar

Med hjälp av den pressade trä takstolsystemet är det möjligt att bygga mycket större takkonstruktioner utan att skapa ytterligare stöd i mitten av byggnaden.Dem pressade trä takstolar tillverkas enligt ingenjörsritningar.Färdiga takstolskonstruktioner levereras till anläggningen där de monteras.

Pressade trä takstolar är en ekonomisk och praktisk lösning.

Vill du veta hur mycket ditt hus kommer att kosta?