Vi producerar byggkonstruktioner i miljövänligt trä. Olika konstruktionselement för olika projekt och byggnader. Vår moderna produktionsanläggning optimerar användandet av material för att undvika spill och utesluter otillåtna material i våra konstruktioner som kan skada miljön. Vi samarbetar med leverantörer som är certifierade av Gröna Svanen och SundaHus. Tillverkningen och konstruktioner sker i enlighet med Eurocode.

Yttervägg

Fasadbeklädnad utförs enligt beställarens önskemål. Väggens isolering beräknas enligt geografiskt område och konstruktion.

Product_demo_image

 • Träfiberskiva
 • Vindspärr
 • GPS Gips
 • Väggregel i trä C24
 • Isolering
 • Fuktspärr
 • Väggregel 45x45
 • Isolering 50mm
 • OSB skiva
 • GKB gipsskiva

Yttervägg för träfasad eller cementfiberskiva

Arsiena ar koka apdari-min

 • Träpanel eller cementfiberskiva
 • Läck för fasadventilation
 • Vindspärr
 • GPS gips
 • Väggregel i trä C24
 • Isolering
 • Fuktspärr
 • Väggregel 45x45
 • OSB skiva
 • GKB gipsskiva

Innervägg

Vatten och elektricitet och nätverkskablage kan integreras i vägg innan sista ytskikt , på plats. Innerväggar kan göras med ljudisolering , bärande eller inte bärande , för kök och våtutrymmen.

Iekssiena

 • GKB gipsskiva
 • OSB skiva
 • Träregel C16/C24
 • Isolering

Mellanbjälklag

starpstāvu pārsegums

 • Golvspånskiva eller golvbrädor
 • Golvbjälkar C24
 • Isolering 0,035 W/mK
 • Glespanel
 • GKB gipsskiva

Bjälklag mot kalluftsgrund

Siltināts grīdas pārsegums uz grunts

 • Golv
 • Fuktspärr
 • Golvbjälklag
 • Isolering
 • Vindspärrskiva
 • Glespanel

Tak

Takkonstruktioner kan anpassas för olika yttre material som tjärpapp, plåt eller tegel.

Jumts ar latām

 • Underlagsapp
 • Råspont
 • Ströläkt
 • Vindspärr för tak
 • Takstol
 • Isolering
 • Fuktspärr
 • Spikläkt

Pressade takstolar i trä

Spikplattor gör det möjligt att under många tons tryck konstruera mycket stora takkonstruktioner efter speciella konstruktörs och ingenjörsberäkningar. Dessa konstruktioner är mycket hållbara och ekonomiska taklösningar.